Bästa kund,

Tack för att du har använt vår OMNIplus Service. Hjälp oss att optimera vår servicekvalitet genom att svara på frågorna. För oss som OMNIplus servicepartner är det viktigt att veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre.

Vilken är åtkomstkoden och hur får jag den?

För att säkerställa din anonymitet genereras mer än 300 miljoner åtkomstkoder och delas ut till våra OMNIplus servicepartners i nästan hela Europa enligt slumpprincipen. Du få en åtkomstkod vid varje bilhämtning. Antingen efter ett verkstadsarbete eller efter ett inköp av originaldelar.

Om du skriver in åtkomstkoden i det avsedda fältet och därefter loggar in har du 24 timmar på dig att göra en utvärdering av din servicepartner beträffande det som senast fakturerades.